31è Col·loqui de Gramàtica Generativa

31è Col·loqui de Gramàtica Generativa

Contenido en el idioma por defecto

El Col·loqui de Gramàtica Generativa és un congrés anual que se celebra a Espanya, Portugal i França d’ençà de 1991. En aquest congrés, lingüistes d’arreu del món discuteixen les darreres aproximacions a la sintaxi, la semàntica i la fonologia de les llengües naturals i les seves interfícies en el marc de la gramàtica generativa. És un dels congressos principals sobre aquest tema a Europa.

El 31è Col·loqui de Gramàtica Generativa se celebrarà a la Universitat de les Illes Balears (edifici Sa Riera) entre l’1 i el 3 de juny de 2022, com a iniciativa del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica i el Departament de Filologia Catalana i Lingüística General.

La sessió principal del congrés tendrà una durada de dos dies, en què es presentaran comunicacions de temàtica lliure, i serà precedit per un workshop sobre l’adquisició de llenguatge en poblacions típiques i atípiques, que tendrà una durada d’un dia.

Aquest workshop té un objectiu doble: d’una banda, la descripció i l’anàlisi de dades d’adquisició del llenguatge i, de l’altra, l’aplicació de conceptes i teories lingüístiques a l’estudi dels trastorns del llenguatge. El llenguatge i la parla poden seguir un desenvolupament atípic (o disfuncional) a causa de factors genètics, factors que tenguin a veure amb el desenvolupament o altres. Alguns dels temes que es tractaran en el workshop són el processament del llenguatge en condicions clíniques, l’anàlisi de corpus lingüístics de poblacions amb desenvolupament típic i atípic o aproximacions experimentals a l’adquisició del llenguatge en condicions clíniques. La idea és fomentar un diàleg productiu entre els investigadors que treballen en lingüística clínica, bé des d’una perspectiva teòrica, bé des d’una perspectiva aplicada.

Els organitzadors del 31è Col·loqui de Gramàtica Generativa són: Maria del Mar Vanrell, Elga Cremades, Lluís Barceló-Coblijn, Ariadna Benet —els quals són membres del GRESIB—, Pedro Guijarro-Fuentes i Cristina Suárez-Gómez.

Podeu consultar tota la informació en aquest enllaç: https://agenda.uib.es/74834/detail/31st-colloquium-on-generative-grammar.html