Col·laboradors externs a la UIB, investigadors visitants i tècnics de recerca

Contenido en el idioma por defecto

Col·laboradors externs a la UIB

 • Sra. Caterina Canyelles Marquès - perfil
 • Dra. Laia Darder Estevez - perfil - web
 • Sr. Bartomeu Font Sbert - perfil
 • Sr. Ignasi Mascaró Pons - perfil
 • Sr. Sebastià Moranta Mas - perfil
 • Dr. Francesc (Xico) Torres Tamarit - perfil - web
 • Sr. Joan Albert Villaverde Vidal - perfil

Investigadors visitants

Tècnics de suport a la recerca

 • Xisca Maria Alzamora Llaneras
 • Xisca Castell Orell - perfil
 • Esther Cayuela Pons
 • Joan González Sastre - perfil
 • Mireia Pol Pons