Funció i objectius

Contenido en el idioma por defecto

El Grup de Recerca Sociolingüística de les Illes Balears (GRESIB) forma part de la Xarxa CRUSCAT (Coneixements, representacions i usos del català) de l'IEC (Institut d'Estudis Catalans). La Xarxa coordina diversos grups científics que treballen sobre la situació i l'evolució del català arreu dels Països Catalans entorn, principalment, dels usos, coneixements i vies d'adquisició de la llengua, i més secundàriament, de les representacions, actituds i ideologies que se'n tenen, així com de les varietats que s'hi observen. El GRESIB s'encarrega de la gestió tècnica i de la supervisió del Centre de Documentació en Sociolingüística de les Illes Balears (CDSIB).

Línies de recerca:

  • Descripció de la situació sociolingüística de les Illes Balears i estudis de demolingüística.
  • Planificació lingüística i avaluació de les intervencions institucionals.
  • Variació lingüística i models de llengua.