Variació lingüística

Contenido en el idioma por defecto

El GRESIB s’ocupa també de la sociolingüística de la variació. La variació lingüística s’adreça, en aquest grup de recerca, des de perspectives diferents: des de la tradició dels atles lingüístics o la creació de corpus de textos orals, però també des de marcs teòrics de caràcter més descriptiu o més formalista.