Participación en congresos

  • Jaume Corbera Pou. , "Corbina, llobina dos ictio?nims catalans d'origen castella?". "XXIXe Congrès international de linguistique et de philologie romanes", Copenhaguen, Dinamarca, 2019. Presentación de comunicación.
  • Jaume Corbera Pou. , "Confluències terminològiques occitano-catalanes en el lèxic mariner". "País catalans e Provença : regards crosats / Països Catalans i Provença : mirades creudades / Les Pays Catalans et la Provence : regards croisés", Ais de Provença, Francia, 2019. Presentación de comunicación.
  • Jaume Corbera Pou. , "Els corpus orals del català". "2n Col·loqui Internacional de Lingüística de Corpus Orals. Universitat d'Alacant, 18 d'octubre.", Alacant, España, 2019. Mesa redonda.
  • Calafat Vila, Rosa. , "La ideología lingüística en la Europa del siglo XVIII: antecedente de la actualidad?". "Linguistic Aspects of the Past, Present and Future of Europe. Internacional Eurolinguistics Conference. (5-7 April 2019)", Donauwörth, Alemania, 2019. Conferencia invitada.
  • Calafat Vila, Rosa. , "El Centre i la perifèria de la llengua catalana: una visió del fet, 1975-2018". "XI Col·loqui Internacional 'Problemes i mètodes d'Història de la Llengua': La Llengua desitjada (dies 25,26,27 i 28 de juny de 2019)", Girona (Universitat de Girona), España, 2019. Presentación de comunicación.
  • Calafat Vila, Rosa. , "Llengua, usos i pensament en la premsa clandestina. Quaderns d'Estudis Polítics, Econòmics i Socials.". "Col·loqui Internacional sobre Premsa Clandestina. Llengua. Cultura. Comunicació", Barcelona, España, 2019. Conferencia invitada.
  • Calafat Vila, Rosa. , "L'estàndard i els conceptes de centre i perifèria en la llengua catalana". "III Congrés Internacional de l'Associació de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalanes", Palma, España, 2019. Conferencia invitada.