Equip investigador

Membres del GRESIB

Maria del Mar Vanrell

Professora contractada doctora i coordinadora del GRESIB
Universitat de les Illes Balears

Lluís Barceló Coblijn

Professor contractat doctor

Universitat de les Illes Balears

Ariadna Benet Parente

Professora contractada doctora

Universitat de les Illes Balears

Francesca Castell Orell

Professora associada

Universitat de les Illes Balears

Elga Cremades

Professora contractada doctora

Universitat de les Illes Balears

Isabel Crespí

Professora ajudant doctora

Universitat de les Illes Balears

Melània Sánchez

Professora ajudant doctora

Universitat de les Illes Balears

Ivan Solivellas

Professor ajudant doctor

Universitat de les Illes Balears

Col·laboradors del GRESIB

Catalina Amengual Ripoll

Investigadora predoctoral

Universitat Ciutat de Dublín & Universitat de les Illes Balears

Rosa Maria Calafat Vila

Professora titular

Universitat de les Illes Balears

Jaume Corbera Pou

Investigador col·laborador Universitat de les Illes Balears

Christopher Little

Professor i investigador predoctoral

Universitat de les Illes Balears & Universitat Estatal de Mississipí

Ignasi Mascaró Pons

Institut Menorquí d’Estudis

Joan Melià Garí

Investigador col·laborador

Universitat de les Illes Balears

Sebastià Moranta

Investigador postdoctoral/instructor

Universitat de Kassel

James Ramsburg

Professor i investigador predoctoral

Universitat de Minnesota

Miquel Simonet

Professor catedràtic

Universitat d’Arizona

Francesc Josep Torres Tamarit

Investigador Ramon y Cajal

Universitat Autònoma de Barcelona

Investigadors visitants

Ion Giurgea

Investigador sènior

Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti Institut de Lingüística de l’Acadèmia Romanesa

Stefany Olivar Espinosa

Professora

Benemèrita Universitat Autònoma de Puebla

Monja Burkard

Lingüista computacional

Aflorithmic

Cra de Valldemossa, km 7,5, Palma, Spain, 07071

+34 971 17 23 57 | gresib.cdsib@gmail.com