Projectes de variació lingüística

Contenido en el idioma por defecto

La variació lingüística s’ha vist sovint com un desafiament per a la teoria lingüística, especialment per a models més formalistes, potser no tant per a la lingüística variacionista. En aquest projecte s’exploren qüestions relacionades amb la variació lingüística inter-parlant, com per exemple, quin paper tenen les interfícies en la variació documentada, quins models teòrics són més adequats per donar compte dels fenòmens de variació o quins mètodes són més robusts per recollir dades de variació. En aquest enllaç, trobareu una selecció dels treballs que s’han desenvolupat com a part d’aquest projecte.