Categories
Calendari

Seminari Elfner, Jouitteau i Torres-Tamarit

El fraseig prosòdic en bretó

En aquest seminari, presentarem els resultats preliminars d’una tasca de producció dissenyada amb l’objectiu d’estudiar el fraseig prosòdic de les declaratives neutres de focus ample en bretó, una llengua celta en perill d’extinció parlada a l’oest de Bretanya, a l’Estat francès. L’estudi de la interfície sintaxi-prosòdia del bretó és rellevant des del punt de vista teòric i tipològic, ja que és una llengua de verb en segona posició que també admet, en casos concrets, un ordre de mots amb verb inicial, no marcat en les altres llengües celtes. Hem identificat el sintagma fonològic com el domini d’assignació dels accents tonals, ascendents (LH*), i hem trobat que els sintagmes fonològics de dos mots prosòdics es realitzen amb un sol accent tonal. Els sintagmes fonològics en bretó tenen el nucli a la dreta (és el segon membre del sintagma el que rep l’accent tonal), llevat que el segon membre sigui un mot funcional (un auxiliar o una còpula), en què el primer membre (un subjecte o un verb) està accentuat. Si un mot funcional apareix en posició inicial d’oració (una còpula), s’integra exhaustivament en un sintagma fonològic i rep un accent tonal.

Accés al seminari: https://bit.ly/seminarisGRESIB

Categories
Calendari

Cicle cinema

Cicle de cinema

Lingüística i Llengües

El projecte, començat en el primer semestre del curs 2017-2018, consisteix en un cicle de cinema sobre lingüística i llengües. Els destinataris són, en primer terme, els alumnes del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica, i del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, i, en segon terme, alumnes en general interessats en les llengües i/o en la lingüística com són ara els estudiants de Psicologia, Educació, Filosofia i, en general, alumnes els interessos i els estudis dels quals versin sobre la llengua.

Mitjançant aquesta activitat pretenem no només acostar les llengües i la recerca en lingüística a la societat, sinó també involucrar el públic general en el pensament científic. Amb la finalitat, doncs, d’obrir camins a la difusió de la cultura científica i seguint l’estructura del cicle de cinema organitzat en el primer quadrimestre del curs acadèmic 2017-2018, es projectaran dues pel·lícules prèviament introduïdes per professors i/o investigadors d’un dels dos Departaments de la UIB, que aniran seguides d’una tertúlia moderada pel professor encarregat d’introduir la pel·lícula. En aquesta tertúlia es debatran les qüestions més rellevants de la pel·lícula que tenguin a veure amb la lingüística i la llengua, però també aspectes cinematogràfics.

Dimecres 29 de novembre de 2023, a les 15 hores

La Gomera (2019)

És  una pel·lícula romanesa dirigida per Corneliu Porumboiu.

El protagonista d’aquest llargmetratge és Cristi, un policia romanès que col·labora de manera secreta amb la màfia i que està involucrat en una estafa de blanqueig de diners a La Gomera. Des de Romania viatja fins a La Gomera per comunicar-se amb la màfia i així treure de la presó Zsolt, un home de negocis que és l’únic que sap on estan amagats 30 milions d’euros. Per poder comunicar-se amb la màfia canària sense ser descobert, haurà d’aprendre el xiulet gomerenc (el silbo gomero), llenguatge xiulat originari de la zona.

Presentadora: Isabel Crespí Riutort (Universitat de les Illes Balears)

Dijous 14 de desembre de 2023, a les 16 hores

Sueño en otro idioma (2017)

És una pel·lícula mexicana dirigida pel cineasta mexicà Ernesto Contreras i escrita pel guionista Carlos Contreras. La pel·lícula aborda la història de Martín, un jove lingüista que viatja a un poble de l’Estat de Veracruz, Mèxic, per a entrevistar els últims parlants d’una llengua indígena: el zikril. No obstant això, les úniques dues persones que parlen la llengua són vells amics que estan barallats per un incident que va ocórrer cinquanta anys enrere. Per a conservar el zikril, Martín s’esforça per reconciliar a tots dos amb l’ajuda de la neta d’un d’ells.

Presentadora: Melania S. Masià (Universitat de les Illes Balears)

Lloc: Aula Magna de l’Edifici Guillem Cifre de Colonya

La projecció de les pel·lícules serà en versió original subtitulada.

Categories
Calendari

Seminari Pronina

The linguistic vs. sociocognitive nature of expressive pragmatics: what is it about in the preschool years?

Pragmatics – the ability to use language socially –involves both the linguistic and social aspects of human communication. Developmental literature has explored the interplay between children’s pragmatic, structural language, and social cognition skills. However, the focus has largely been on receptive pragmatic domains and verbal, non-multimodal language. We know much less about the acquisition of expressive pragmatics and its relationship with multimodal language (i.e., prosody and gesture). We will go through a series of studies that explore expressive pragmatic abilities during early preschool years (ages 3– 4), in relation to social cognition and language, both structural and multimodal, using different descriptive, correlational, and training approaches. We will seek to provide insights into the developing architecture of pragmatics and answer the question about the cognitive status of the expressive pragmatic ability.

Accés al seminari: https://bit.ly/seminarisGRESIB

Categories
Calendari

Seminari Aurrekoetxea

Dialectología y variación: marcos, técnicas y logros

El estudio de la variación lingüística en su conjunto como la geolingüística en particular, se ha abordado partiendo de diversos marcos y presuposiciones teóricas, que muchas veces se complementan, pero que en otras ocasiones chocan frontalmente. Partiendo de un punto de vista historicista, diacrónico, la geolingüística ha evolucionado a marcos que se basan en la realidad sincrónica de la lengua. En cuanto a la metodología, ha pasado de utilizar criterios subjectivos en la elección de las características a criterios más objetivos basándose en grandes masas de datos, a la par que ha añadido el punto de vista cuantitativo como complemento del cualitativo en la tarea de diferenciar áreas dialectales y clasificar dialectos. El uso de métodos computacionales ha ayudado en la actualización de los procedimientos y en logros que hace bien poco eran impensables. En la exposición se analizarán las aportaciones y las deficiencias de cada marco teórico.

Accés al seminari: https://bit.ly/seminarisGRESIB

Categories
Calendari

Presentació AULIJOVIB

Actituds i usos lingüístics dels joves de les Illes Balears

Dia 25 d’octubre de 2023, a les 19 h, a la sala d’actes de l’edifici Sa Riera (c. de Miquel dels Sants Oliver, 2, de Palma) tendrà lloc la presentació del llibre Actituds i usos lingüístics dels joves de les Illes Balears. La presentació serà a càrrec de les coordinadores de l’estudi i membres del GRESIB, Xisca Castell, Elga Cremades i Maria del Mar Vanrell, i també hi intervendran Llorenç Perelló, director de l’Institut d’Estudis Baleàrics, i Víctor Homar, vicerector de Política Científica i Investigació de la Universitat de les Illes Balears. L’esdeveniment es podrà seguir en línia al canal de YouTube IB Llengua Catalana.

Categories
Calendari

Seminari Eduardo

CANCEL·LAT PER MOTIUS DE SALUT

Variación en las estrategias de ajuste entre texto y melodía en el margen prosódico izquierdo: el caso de los vocativos del asturiano

Esta presentación analiza la relación entre las marcas entonativa y morfosintáctica en los vocativos en posición inicial de enunciado en asturiano. Éstos se pueden realizar con dos melodías: L+H* L% y H+L* L%. Morfosintácticamente, se pueden marcar con la partícula a– (por ejemplo ¡A Manolo!). El uso de esta partícula tiene unas restricciones: (i) no puede aparecer sola, (ii) siempre precede al nombre y (iii) sólo aparece con el patrón entonativo H+L* L%. En vocativos con sílaba tónica inicial existe una presión temporal para realizar los movimientos tonales debido a la proximidad del margen prosódico izquierdo (conflicto entre texto y melodía). Los resultados de un experimento de producción muestran que, en tales contextos, los hablantes usan distintas estrategias de ajuste para cada contorno que son similares a las atestiguadas en el margen prosódico derecho en muchas lenguas entonativas (casos de tonal crowding). La variedad de estrategias empleadas (ajuste de la melodía o del texto) muestra que los hablantes son conscientes de qué tonos son (im)prescindibles para la transmisión óptima de la información, y actúan en consecuencia para garantizar el mantenimiento de una distinción de significado relevante codificada entonativamente.

Accés al seminari: https://bit.ly/seminarisGRESIB

Categories
Calendari

Seminaris GRESIB 2023-2024

Seminaris virtuals del GRESIB (curs 2023-2024)

Els seminaris virtuals del GRESIB són un espai de discussió de projectes o treballs en curs en l’àmbit de la sociolingüística, la variació, el canvi lingüístic, l’adquisició de llengües, la pragmàtica i l’anàlisi del discurs. Les sessions tenen una periodicitat mensual i es duen a terme en línia a través d’aquest enllaç. No cal inscripció prèvia.

És una activitat reconeguda per al passaport cultural de la UIB (excepte si sou estudiants del Grau de Llengua i Literatura Catalanes o del Màster Competència Lingüística i Literària: Investigació i Ensenyament, que podeu aconseguir punts mitjançant aquestes activitats).

Enllaç a les sessions dels seminaris

Categories
Calendari

Seminari intercanvi docent

Illes, mars, turisme, fronteres

En aquest seminari de recerca ens proposam reflexionar des d’una perspectiva interdisciplinària sobre les dinàmiques culturals, literàries, lingüístiques i geogràfiques que tenen a veure amb la conjunció entre espais marítims, insularitat i turisme, des de les Illes Balears, però també en altres entorns. Són múltiples els investigadors dels departaments de la Facultat de Filosofia i Lletres que treballen des d’aquestes coordenades, i les lliguen des dels camps d’especialització dels estudis anglesos, la llengua i la literatura catalana i hispànica, els estudis de filosofia política i de geografia. En diferents sessions, exposaran alguns dels seus avenços investigadors, en diàleg amb diversos ponents convidats de diverses universitats nacionals i internacionals.

Més informació: https://shorturl.at/knsKY

Categories
Calendari

Seminari Isabel

Ser i estar en català: descripció i anàlisi teòrica

Al llarg de les últimes dècades l’anàlisi dels verbs ser i estar en castellà ha estat objecte de nombrosos estudis de lingüística teòrica. No hi ha hagut, en canvi, gaires estudis sincrònics que hagin revisat amb detall les propietats d’aquests verbs en català. Així, l’objectiu d’aquest seminari és descriure els usos actuals dels verbs ser i estar en català contemporani, tot fent especial atenció a la variació dialectal que presenten en aquesta llengua i contrastant les dades sobre la seva distribució actual amb la seva evolució històrica. Tot seguit, es presentarà una proposta d’anàlisi formal que pretén donar compte tant de la seva estructura interna com de les seves propietats de combinació.

Accés al seminari: https://bit.ly/seminarisGRESIB

Categories
Calendari

Seminari Rolf

Seminari en línia del GRESIB

El seminari del GRESIB d’aquesta setmana serà a càrrec de Rolf Kailuweit (Universitat de Düsseldorf).

«Object-Experiencer Verbs in Catalan, Portuguese and Romanian»

Enllaç al seminari: https://bit.ly/seminarisGRESIB