Categories
Publicacions

Corbera, J. (2023). Una petita mostra de l’empobriment del lèxic mallorquí modern. Dins E. Casanova, J. Colomina i M. Sifre (Ed.), Constància i senderi en l’estudi lingüístic. Miscel·lània en honor del professor Lluís Gimeno Betí (pp. 199-213). Diputació de Castelló.

Corbera, J. (2023). Una petita mostra de l’empobriment del lèxic mallorquí modern. Dins E. Casanova, J. Colomina i M. Sifre (Ed.), Constància i senderi en l’estudi lingüístic. Miscel·lània en honor del professor Lluís Gimeno Betí (pp. 199-213). Diputació de Castelló.

En aquest capítol, l’autor pretén demostrar la riquesa lèxica del mallorquí de final del segle XIX. Per fer-ho es basa en el Vocabulario mallorquín castellano con esclusión de las palabras que son iguales o casi iguales en español y [de] las derivadas que, mediante las reglas que se expresan es sumamente fácil su formación, que data de 1881, i del Diccionario manual o Vocabulario completo mallorquín-castellano, que data de 1859.  

Categories
Publicacions

Uth, M., i Vanrell, M.M. (2023). Multilingüismo y turismo: visiones desde la península de Yucatán y Mallorca. Energeia, VIII, 104-130.

Uth, M., i Vanrell, M.M. (2023). Multilingüismo y turismo: visiones desde la península de Yucatán y Mallorca. Energeia, VIII, 104-130.

El turisme és un fenomen territorial de contacte lingüístic i cultural que té impactes significatius tant en les societats receptores com, tot i que en menor mesura, en les societats d’origen dels turistes. A més de les repercussions territorials i medioambientals, la pràctica turística deixa petjada en la cultura, la sociodemografia i la identitat de les destinacions turístiques. Aquest treball aborda la relació entre el turisme i el multilingüisme, comparant el litoral de l’estat de Quintana Roo, a la península del Iucatan, Mèxic, amb l’illa de Mallorca. L’objectiu principal és identificar tant els punts en comú com les diferències entre les dues regions en el marc dels aspectes sociolingüístics que s’han esmentat anteriorment. Això permetrà distingir les dinàmiques lingüístiques regionals relacionades amb el turisme, d’una banda, d’aquelles dinàmiques que operen a nivell global o transatlàntic, de l’altra. D’aquest manera, s’espera contribuir a una comprensió més profunda de les dinàmiques sociolingüístiques de les característiques de cadascun dels dos contexts i establir les bases per a futurs treballs de tipus empíric. (Més informació). 

Categories
Publicacions

Castell, X., Cremades, E., i Vanrell, M.M. (Coord.) (2023). Actituds i usos lingüístics dels joves de les Illes Balears. Direcció General de Política Lingüística (Govern de les Illes Balears), Universitat de les Illes Balears.

Castell, X., Cremades, E., i Vanrell, M.M. (Coord.) (2023). Actituds i usos lingüístics dels joves de les Illes Balears. Direcció General de Política Lingüística (Govern de les Illes Balears), Universitat de les Illes Balears

Actituds i usos lingüístics dels joves de les Illes Balears presenta els resultats de l’estudi duit a terme pel Grup de Recerca Sociolingüística de les Illes Balears (GRESIB) per encàrrec de la Direcció General de Política Lingüística, els objectius principals del qual són:

1. Comprendre els processos que afavoreixen o dificulten l’ús del català i altres llengües entre joves en diferents contextos.

2. Aprofundir en el coneixement de les percepcions dels joves cap a la unitat de la llengua i la variació diatòpica i també cap a les normes d’ús com la convergència lingüística.

3. Analitzar els discursos sociolingüístics dels joves i estudiar les possibles estratègies i les accions més eficaces per a implementar polítiques lingüístiques que afavoreixin l’augment de l’ús social del català entre els joves.

(Més informació). 

Categories
Publicacions

Solivellas, I. (2023). Ideologies lingüístiques sobre l’estàndard català: una aproximació des de Menorca. Zeitschrift für Katalanistik, 36, 263-292.

Solivellas, I. (2023). Ideologies lingüístiques sobre l’estàndard català: una aproximació des de Menorca. Zeitschrift für Katalanistik, 36, 263-292.

El treball «Ideologies lingüístiques sobre l’estàndard català: una aproximació des de Menorca», d’Ivan Solivellas, publicat a la revista Zeitschrift für Katalanistik, analitza els principals tòpics del discurs diferencialista a través d’un conjunt d’articles publicats al diari de Menorca a la secció «Rallant en pla». Les diferents publicacions s’han analitzat temàticament a fi de delimitar les idees principals i secundàries que fonamenten l’argumentari diferencialista, així com el discurs polític subjacent, contrari a la normalització lingüística. Es tracta, per tant, d’una contribució més a l’estudi del diferencialisme lingüístic, que parteix de treballs previs (Duane 2017, Boix-Fuster, 2020, Solivellas, 2021) (més informació). 

Categories
Publicacions

Corbera, J. (2023). Junts i juntes (és a dir, separats). Llengua Nacional, 123, 20-22.

Corbera, J. (2023).Junts i juntes (és a dir, separats). Llengua Nacional, 123, 20-22.

Al volum 123 de la revista Llengua NacionalJaume Corbera hi publica l’article «Junts i juntes (és a dir, separats)», que fa referència a la qüestió del desdoblament de gènere que han adoptat certes llengües romàniques i se centra en el cas del català. L’autor critica aquesta pràctica, ja que considera que no hi ha hagut confusions en l’ús del masculí genèric en la llengua catalana. Així mateix, Corbera elabora una recensió de la guia Llenguatge per la igualtat Guia general, de l’Institut Balear de la Dona, que promou el desdoblament i proposa evitar l’ús d’adjectius de doble forma (més informació). 

Categories
Publicacions

Solivellas, I. (2023). Els prefixos en català: aproximació teoricodescriptiva i establiment d’un inventari. Estudis Romànics, 45, 171-198.

Solivellas, I. (2023). Els prefixos en català: aproximació teoricodescriptiva i establiment d’un inventariEstudis Romànics45, 171-198.

La contribució d’Ivan Solivellas a la revista Llengua & Literatura,«Els prefixos en català: aproximació teoricodescriptiva i establiment d’un inventari», té com a objectiu principal establir un inventari dels prefixos a través d’una aproximació teoricodescriptiva. L’article comença amb una revisió bibliogràfica exhaustiva i, tot seguit, proposa una definició del concepte de prefix. A més, classifica els diferents tipus de prefixos segons siguin més o menys prototípics. Seguidament, s’estableix un inventari dels prefixos en català, tenint en compte diferents característiques (més informació). 

Categories
Publicacions

Hamann, S., i Torres-Tamarit, F. (2023). Merger in Eivissan Catalan: an acoustic analysis of the vowel systems of young native speakers. Phonetica, 80(1-2), 43–78.

Hamann, S., i Torres-Tamarit, F. (2023). Merger in Eivissan Catalan: an acoustic analysis of the vowel systems of young native speakers. Phonetica80(1-2), 43-78.

Silke Hamann i Francesc Torres-Tamarit han publicat «Merger in Eivissan Catalan: an acoustic analysis of the vowel systems of young native speakers» a Phonetica: International Journal of Phonetic Science. En aquesta publicació, els autors presenten el primer estudi acústic sobre el sistema vocàlic del català d’Eivissa i demostren que s’ha passat d’un sistema tradicional de vuit vocals contrastives a un de sis. Es tracta, per tant, d’un primer pas per a comprendre els processos de canvi i variació lingüístics en català dins del context concret de les Pitiüses (més informació).

Categories
Publicacions

Calafat Vila, R. (2023). Las gramáticas escolares en los siglos XVIII y XIX en Mallorca y Menorca: tradición metodológica versus innovación. Cauriensia. Revista Anual De Ciencias Eclesiásticas, 17, 905–923.

Calafat, R. (2023). Las gramáticas escolares en los siglos XVIII y XIX en Mallorca y Menorca: tradición metodológica versus innovación. Cauriensia. Revista Anual De Ciencias Eclesiásticas, 17, 905–923.

Calafat , R. (2023). Las gramáticas escolares en los siglos XVIII y XIX en Mallorca y Menorca: tradición metodológica versus innovación. Cauriensia. Revista Anual De Ciencias Eclesiásticas17, 905–923.

En la Revista Cauriensi es publica l’article «Las gramáticas escolares en los siglos XVIII y XIX en Mallorca y Menorca: tradición metodológica versus innovación», de Rosa Calafat. L’estudi se centra en les conseqüències legislatives en matèria de política lingüística en el segle XVIII en l’entorn espanyol, les quals apostaven per la llengua viva en detriment del llatí. Tanmateix, Mallorca i Menorca es resistiren a aquestes polítiques. En aquest context, fa una anàlisi, a partir de la sociolingüística i la didàctica, de les gramàtiques i dels quaderns escolars en ús en les dues illes fins a mitjan segle XIX per provar que el continuisme metodològic en l’educació escolar va permetre la perduració del català a les aules més enllà de l’any 1821 (més informació). 

Categories
Publicacions

Monjo Oliver, A.; Barceló-Coblijn, L; López Navarro, E. (2022). El enfoque de la lectoescritura en casos de sordoceguera, International Handbook for the Advancement of Science, 1(1).

Monjo , A., Barceló-Coblijn, L., López, E. (2022). El enfoque de la lectoescritura en casos de sordoceguera, International Handbook for the Advancement of Science, 1(1).

Ariadna Monjo, Lluís Barceló-Coblijn i Emilio López escriuen sobre lectoescriptura i la sordceguesa en l’article «El enfoque de la lectoescritura en casos de sordoceguera», publicat a la revista International Handbook for the Advancement of Science. L’interès d’aquest treball radica en els escassíssims precedents documentats al món i a l’Estat espanyol sobre la lecto-escriptura i la sord-ceguesa. Les evidències descrites mostren que el procés d’aquisició de la lecto-escriptura del participant observat s’aproxima més aviat al procés d’adquisició d’un infant amb desenvolupament típic si les adaptacions i les eines usades són les necessàries (més informació).

Categories
Publicacions

Pons-Moll, C., Torres-Tamarit, F., & Mascaró, I. (2023). Prosodically-driven morpheme non-realization in the Minorcan Catalan DP. Linguistics, 1-48. 

Pons-Moll, C., Torres-Tamarit, F., & Mascaró, I. (2023). Prosodically-driven morpheme non-realization in the Minorcan Catalan DP. Linguistics, 1-48. 

Es troba disponible a la revista Linguistics l’article «Prosodically-driven morpheme non-realization in the Minorcan Catalan DP», de Clàudia Pons-Moll, Francesc Torres-Tamarit i Ignasi Mascaró. Els autors identifiquen i analitzen la manca de realització morfològica condicionada prosòdicament en el SD del català de Menorca. S’explica que les aposicions restrictives que expressen relacions de parentiu o relacions similars es realitzen, de forma general, amb l’estructura [Art. Def. conco Nom par. en art. pers. Jaume nom pers.]. Els autors, però, senyalen que l’article personal no es realitza quan el nom personal comença en vocal o és femení i argumenten que la manca de realització de l’article personal està condicionada prosòdicament i que es pot derivar de la simple interacció de restriccions d’alineament morfoprosòdiques estàndards i restriccions corresponents a la realització morfològica, sense necessitat de recórrer a cap estipulació, subcategorització morfològica o refinament dels mecanismes analítics comuns (més informació) ç.