Categories
Publicacions

Castell, X. (2022). Joves i llengua: un estat de la qüestió. Eines per a l’esquerra nacional, (43), 30-41.

Castell, X. (2022). Joves i llengua: un estat de la qüestió. Eines per a l’esquerra nacional, (43), 30-41.

Castell, X. (2022). Joves i llengua: un estat de la qüestió. Eines per a l’esquerra nacional, (43), 30-41.

Aquest article es planteja com a objectiu principal establir un estat de la qüestió sobre els estudis realitzats en els darrers anys que retraten la situació sociolingüística del jovent dels Països Catalans i que es proposen analitzar quins són els factors que l’expliquen. Lluny de voler oferir un inventari exhaustiu dels diferents estudis que s’han dut —i es duen— a terme sobre el tema o d’oferir-ne una anàlisi intensiva, la intenció d’aquestes pàgines és contribuir a la
divulgació d’aquest tipus de treballs i dades que hom percep útils i necessaris en el camí cap a la normalització lingüística de la llengua catalana (més informació).