Categories
Publicacions

Cremades, E. (2022). La situació del català a les Illes Balears. Saó, (485), 26-29.

Cremades, E. (2022). La situació del català a les Illes Balears. Saó, (485), 26-29.

Cremades, E. (2022). La situació del català a les Illes Balears. Saó, (485), 26-29.

Elga Cremades publica a la revista Saó l’article «La situació del català a les Illes Balears», que tenia com a objectiu reflexionar sobre la situació de la llengua catalana en cadascun dels territoris del domini lingüístic, l’article fa un repàs de la situació de la llengua catalana a les Illes Balears, tot tenint en compte les dades de l’EULIB 2014 (que són les darreres dades sociolingüístiques de gran escala de què disposem) i posant de manifest el contrast que hi ha entre els coneixements de català de la població i l’ús real que es fa d’aquesta llengua, un contrast especialment rellevant entre la població més jove (més informació).