Categories
Calendari

«Jornades de Llengua i Ensenyament. L’Oralitatoralitat»

«Jornades de Llengua i Ensenyament. L’Oralitatoralitat»

Els objectius d’aquestes jornades són:

  • Contribuir a la presa de consciència sobre la importància de tots els docents —no únicament el professorat de l’àmbit lingüístic— com a model de llengua.
  • Donar a conèixer els processos relacionats amb l’adquisició de l’oralitat.
  • Oferir al professorat eines, activitats i recursos educatius per millorar la competència comunicativa oral en català de l’alumnat i per avaluar-la.
  • Impulsar la creació de situacions i estratègies d’ús de la llengua per millorar els processos d’ensenyament-aprenentatge en els diferents nivells i ensenyaments.
  • Reflexionar sobre les propostes per impulsar la llengua catalana com a vehicle afavoridor de la cohesió social.
  • Identificar les possibilitats que ofereixen els currículums per a un enfocament comunicatiu de l’ensenyament.
  • Oferir estratègies al professorat per a l’acollida de l’alumnat d’incorporació tardana.