Categories
Calendari

Workshop «Ètica, Transferència i Compromís social de la recerca en Humanitats i Ciències Socials»

Workshop «Ètica, Transferència i Compromís social de la recerca en Humanitats i Ciències Socials»

El I Workshop d’Estudiants de Postgrau en Llengua, Literatura i Educació vol ser un espai de trobada i de formació per a investigadors en formació en qualsevol etapa acadèmica (alumnes de TFG o TFM o doctorands) en les àrees de llengua, literatura i educació. En aquesta primera edició volem aprofundir en la reflexió sobre la dimensió ètica i el compromís social de la recerca en humanitats i en ciències socials, així com també, en diversos àmbits de transferència on la nostra recerca pot tenir un impacte: des dels programes educatius a les polítiques socials, els models d’ensenyament de llengua i literatura o les pràctiques dels docents o investigadors.

El Workshop durarà serà dia 3 i 4 de març. Durant el primer dia, s’oferirà un taller impartit per Marianna Nadeu (Universitat Pompeu Fabra) sobre integritat en la recerca. Nadeu complementarà aquesta formació amb una sessió més específica sobre ètica i protecció de dades personals. Els tallers del dissabte són simultanis i es plantegen com a seminaris en grup petit sobre aspectes pràctics i experiències concretes de transferència de la recerca.