Categories
MES Publicacions

Sastre-Roig, A., Amengual, C., Vanrell, M.M. (2022). Dones marroquines a Mallorca: una primera aproximació a l’aprenentatge del català des de la perspectiva de gènere. Resercle. Revista de la Societat d’Ensenyament i Recerca del català com a llengua estrangera, (3), 4-25.

Sastre-Roig, A., Amengual, C., Vanrell, M.M. (2022). Dones marroquines a Mallorca: una primera aproximació a l’aprenentatge del català des de la perspectiva de gènere. Resercle, (3), 4-25.

Sastre-Roig, A., Amengual, C., Vanrell, M.M. (2022). Dones marroquines a Mallorca: una primera aproximació a l’aprenentatge del català des de la perspectiva de gènere. Resercle, (3), 4-25.

S’ha publicat en la revista Resercle l’article «Dones marroquines a Mallorca: una primera aproximació a l’aprenentatge del català des de la perspectiva de gènere», elaborat perAina Sastre-Roig de Lluís, Catalina Amengual i Maria del Mar Vanrell. Les autores analitzen alguns factors que influeixen, condicionen i faciliten l’aprenentatge i ús de la llengua catalana a Mallorca per part del col·lectiu de dones marroquines (més informació).