Categories
Publicacions

Monjo Oliver, A.; Barceló-Coblijn, L; López Navarro, E. (2022). El enfoque de la lectoescritura en casos de sordoceguera, International Handbook for the Advancement of Science, 1(1).

Monjo, A., Barceló-Coblijn, L., López Navarro, E. (2022). El enfoque de la lectoescritura en casos de sordoceguera, International Handbook for the Advancement of Science, 1(1).

Monjo , A., Barceló-Coblijn, L., López, E. (2022). El enfoque de la lectoescritura en casos de sordoceguera, International Handbook for the Advancement of Science, 1(1).

Ariadna Monjo, Lluís Barceló-Coblijn i Emilio López escriuen sobre lectoescriptura i la sordceguesa en l’article «El enfoque de la lectoescritura en casos de sordoceguera», publicat a la revista International Handbook for the Advancement of Science. L’interès d’aquest treball radica en els escassíssims precedents documentats al món i a l’Estat espanyol sobre la lecto-escriptura i la sord-ceguesa. Les evidències descrites mostren que el procés d’aquisició de la lecto-escriptura del participant observat s’aproxima més aviat al procés d’adquisició d’un infant amb desenvolupament típic si les adaptacions i les eines usades són les necessàries (més informació).