Categories
Calendari

Seminari Isabel

Seminari virtual del GRESIB «Ser i estar en català: descripció i anàlisi teòrica»

Ser i estar en català: descripció i anàlisi teòrica

Al llarg de les últimes dècades l’anàlisi dels verbs ser i estar en castellà ha estat objecte de nombrosos estudis de lingüística teòrica. No hi ha hagut, en canvi, gaires estudis sincrònics que hagin revisat amb detall les propietats d’aquests verbs en català. Així, l’objectiu d’aquest seminari és descriure els usos actuals dels verbs ser i estar en català contemporani, tot fent especial atenció a la variació dialectal que presenten en aquesta llengua i contrastant les dades sobre la seva distribució actual amb la seva evolució històrica. Tot seguit, es presentarà una proposta d’anàlisi formal que pretén donar compte tant de la seva estructura interna com de les seves propietats de combinació.

Accés al seminari: https://bit.ly/seminarisGRESIB