Categories
Publicacions

Melià, J. (2023). Somriure amb la gramàtica. Lleonard Muntaner Edicions.

Melià, J. (2023). Somriure amb la gramàtica. Lleonard Muntaner Edicions.

Melià, J. (2023). Somriure amb la gramàtica. Lleonard Muntaner Edicions.

Els parlants no necessiten haver passat un procés d’escolarització per saber la gramàtica de la seva llengua, és a dir, són capaços de seguir-ne les normes estructurals internes sense tenir-ne cap noció teòrica. L’objectiu del llibre és explicar la relació que s’estableix entre la comprensió dels acudits en una llengua i el grau de coneixement gramatical que en tenen els parlants. D’aquesta manera, Melià parteix d’acudits per explicar gramàtica. (Més informació).