Categories
Publicacions

Torres-Tamarit, F., Martínez-Paricio, V. (2023). The prosody of Spanish acronyms. Natural Language & Linguistic Theory. https://doi.org/10.1007/s11049-023-09599-w

Torres-Tamarit, F., Martínez-Paricio, V. (2023). The prosody of Spanish acronyms. Natural Language & Linguistic Theory. https://doi.org/10.1007/s11049-023-09599-w

Torres-Tamarit, F., Martínez-Paricio, V. (2023). The prosody of Spanish acronyms. Natural Language & Linguistic Theory. https://doi.org/10.1007/s11049-023-09599-w

Aquest article presenta un primera caracterització formal de les propietats prosòdiques dels acrònims en espanyol. Basant-nos en l’anàlisi d’un conjunt de dades i en els resultats d’un qüestionari escrit i d’una prova de percepció, s’investiguen els patrons d’accentuació i la mida dels acrònims en espanyol. Els autors mostren que l’accentuació en els acrònims segueix els patrons d’accentuació regulars de la llengua. Sostenen, a més, que els acrònims estan restringits a un límit superior de tres síl·labes, cosa que expliquen recorrent a peus mètrics mínimament recursius. A més, Torres-Tamarit i Martínez-Paricio demostren que s’aplica una restricció de minimitat exclusivament als acrònims, la qual s’ha d’expressar no en termes de pes sil·làbic, sinó en termes del nombre de segments. (Més informació).