Categories
Calendari

Seminari Solivellas

Seminari virtual del GRESIB «La llengua com a símbol: autenticitat i anonimat en els imaginaris sociolingüístics de l’Alguer»

La llengua com a símbol: autenticitat i anonimat en els imaginaris sociolingüístics de l’Alguer

L’Alguer és un enclavament lingüístic (Argenter, 2008; 2010), atesa la diversitat lingüística que acull des d’antic. De fet, és l’única ciutat sarda que ha mantengut la llengua catalana al llarg dels segles, tot i que d’ençà de la dècada de 1950 i posteriors ha patit un procés de substitució lingüística que actualment és molt avançat (Grossmann, 1983; Chessa, 2008), com posa de manifest la poca presència que té la llengua catalana en la societat algueresa. No obstant això, el poc ús contrasta amb una actitud positiva que, pel que sembla, és fruit d’un discurs políticament correcte (Chessa & Simon, 2014). En aquest seminari, doncs, s’exposaran les principals ideologies lingüístiques que configuren els imaginaris sociolingüístics de la societat algueresa a partir dels resultats d’un estudi qualitatiu basat en un conjunt de grups de discussió i entrevistes individuals que es dugueren a terme el mes de juny de 2022. A més, ens centrarem especialment en els discursos d’autenticitat i anonimat (Gal & Woolard, 2001), que permeten explicar per què les actituds positives no aconsegueixen canviar el comportament lingüístic dels algueresos, en part perquè la percepció que tenen de les diferents llengües (català, sard i italià) en condiciona l’ús i el valor social, cultural i polític.

Accés al seminari: https://bit.ly/seminarisGRESIB