Categories
Publicacions

Cremades, E. (2023). Nominalitzacions psicològiques en català: la realització de l’argument extern. Dins J. V. Garcia i A. Cortijo (Ed.). Transferencia y conocimiento: Humanidades, Educación y construcción del saber en la red (pp. 29-46). Tirant lo Blanch.

Cremades, E. (2023). Nominalitzacions psicològiques en català: la realització de l’argument extern. Dins J. V. Garcia i A. Cortijo (Ed.). Transferencia y conocimiento: Humanidades, Educación y construcción del saber en la red (pp. 29-46). Tirant lo Blanch.

Cremades, E. (2023). Nominalitzacions psicològiques en català: la realització de l’argument extern. Dins J. V. Garcia i A. Cortijo (Ed.). Transferencia y conocimiento: Humanidades, Educación y construcción del saber en la red (pp. 29-46). Tirant lo Blanch.

Aquest capítol mostra com es manifesta l’argument extern en les nominalitzacions relacionades amb verbs psicològics en català. A diferència del que succeeix amb els verbs psicològics, en les nominalitzacions sempre és l’experimentador el que es manifesta com a argument extern i, d’alguna manera, les tres classes establertes per Belletti i Rizzi (1988), que autors com Royo (2017) proposen ampliar, es neutralitzen en dues: d’una banda, els noms que admeten un argument extern amb el paper temàtic d’experimentador i un argument intern amb el paper temàtic de tema, i, de l’altra, els noms que només admeten l’experimentador com a argument  –que llavors cal considerar l’argument extern. (Més informació).