Categories
Publicacions

Cremades, E. (2023). Ressenya de Plurilingual classroom practices and participation. Resercle, 4, 108-110.

Cremades, E. (2023). Ressenya de Plurilingual classroom practices and participation. Resercle, 4, 108-110.

Cremades, E. (2023). Ressenya de Plurilingual classroom practices and participation, de Dolors Masats i Luci Nussbaum (Ed.) (2021). Resercle, 4, 108-110.

La ressenya presenta el volum Plurilingual classroom practices and participation, editat per Dolors Masats i Luci Nussbaum i publicat a l’editorial Routledge. El volum proporciona una visió holística i aprofundida de l’educació plurilingüe, des de les aules de primària fins a les pràctiques plurilingües a la universitat. Malgrat que se centra en el context de Catalunya, els resultats i les reflexions que es fan en els diversos capítols del llibre es poden extrapolar a altres entorns plurilingües, com les Illes Balears o el País Valencià. (Més informació).